Niemand kan ervoor zorgen
  Gespaard te blijven voor ellende
  Wij zijn niet immuun voor ziekte.

  Maar de wijze hoe we ermee omgaan
  Daar kunnen we een groot verschil maken
  Dan mag je boven de ellende gaan staan
  Zo blijft toch het geluk aan jou kant.

  Ben jij een vechter
  Je hoeft niet sterk te zijn
  Om een overwinnaar te worden.
  Je kunt lichamelijk zwak zijn
  Maar mentaal zo sterk.

   Ben jij al klaar om iedere
  Tegenslag aan te kunnen
  Je ziel, geest en lichaam
  Kunnen zo moe zijn
  Maar door op Hem te
  Vertrouwen zul jij je
  Kracht behouden.

  “Door uwverre tocht werdt gij moede,

  toch hebt gij niet gezegd: Ik geef het op.

  Nieuwe kracht hebt gij gevonden;

  daarom werdt gij niet uitgeput”.

  Jesaja 57:10 NBG.