dulden

    Groei en geloof

    We leven in een wereld die steeds sneller gaat en steeds meer van ons eist. En de gevolgen van de maatschappelijke tredmolen laat steeds duidelijker haar sporen na! Dat leert ons dat we niet gemaakt zijn voor een dergelijk leven. Want als je vastloopt wie is dan je redder? De dokter de psychiater de pillen de drank de drugs of alternatieve mogelijkheden? Te midden van de vaak door onszelf gecreëerde chaos komen problemen voort die we zelf niet meer kunnen oplossen.

    Laten we eerlijk zijn door te constateren dat onze manier van leven niet altijd overstemd met hoe God wil dát we leven. Want als we zouden leven naar Gods wil zag de wereld er heel anders uit. Elk probleem is eigenlijk een aanwijzing dat we in een bepaalt gebied van ons leven niet leven op Gods niveau. God verlangt ernaar dat we in vrede met Hem en met elkaar leven.

    David, wist ook dat het leven in deze tegenwoordige wereld niet over rozen ging. Hij heeft een geweldige belofte van Gods trouw ontdekt. “Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt” PSALMEN 55:23. Groei en geloof, is bijzonder boeiend, omdat het alles te maken heeft met jezelf. En daarin wil Hij ons helpen en daagt Hij u en mij uit om Hem te volgen want; “Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem” 1 PETRUS 2:21.