In het eerste Advent stond het woordje ‘Ontvangen centraal. Nu zullen we het hebben over de ‘Ontmoeting. Iemand die je serieus ontvangt die wil je ook nader leren kennen, oftewel echt ontmoeten. Zo bouw je aan een nieuwe of een hernieuwde relatie.

  Het ontmoeten van iemand die je niet of nauwelijks kent geeft altijd een zekere spanning. Een oppervlakkige ontmoeting is niet moeilijk, dat vraagt niet zoveel van jezelf. Maar bij elkaar echt binnenkomen dat vraagt zoveel meer, dat kan soms heel moeilijk worden. Het begint meestal met aankijken, maar veel mensen kijken je niet echt aan. Zo kijken veel mensen gewoon langs elkaar heen. Goed aankijken is essentieel voor een goed contact.

  Tweede Advent- Hoe wilt Gij zijn ontmoet?

  In het eerste Advent stond het woordje ‘Ontvangen centraal. Nu zullen we het hebben over de ‘Ontmoeting. Iemand die je serieus ontvangt die wil je ook nader leren kennen, oftewel echt ontmoeten. Zo bouw je aan een nieuwe of een hernieuwde relatie.

  Het ontmoeten van iemand die je niet of nauwelijks kent geeft altijd een zekere spanning. Een oppervlakkige ontmoeting is niet moeilijk, dat vraagt niet zoveel van jezelf. Maar bij elkaar echt binnenkomen dat vraagt zoveel meer, dat kan soms heel moeilijk worden. Het begint meestal met aankijken, maar veel mensen kijken je niet echt aan. Zo kijken veel mensen gewoon langs elkaar heen. Goed aankijken is essentieel voor een goed contact. 

  Hoe wilt Gij zijn ontmoet?

  Is dat een zaak van omhoog kijken?

  Het zoeken naar iemand kan zeer bemoeilijkt worden omdat je niet weet waar die persoon woont. Je kunt dan lang moeten zoeken met veel navraag doen, waar je moet zijn. Sommige mensen zorgen er expres voor dat ze niet meer gevonden kunnen worden. Omdat ze gezocht worden vanwege een strafdelict of andere redenen. En zo kan het zijn dat je bij elkaar in de wijk woont zonder van elkaar te weten hoe dicht je werkelijk bij elkaar woont.

  Hoe wilt Gij zijn ontmoet?

  Hoe ontmoeten wij elkaar, dat heeft veel te maken met het feit of er iets is waarom we elkaar nodig zijn. Zoals een gezamenlijk doel, bij sport, werk of vriendschappen. Zo kun je regelmatig bij dezelfde kapper zitten en elkaar kennen vanwege gelijkgestemde politieke keuzes. Er zijn voorbeelden te over. Maar neem van mij aan iemand echt, van haver tot gort kennen, is moeilijker dan je denkt. Hoe vaak loopt een jarenlange dierbare vriendschap toch nog stuk? En je dacht nog zo; ‘we zijn vrienden voor het leven’. Maar beste mensen we zijn soms zo ontzettend gecompliceerd dat vrienden elkaars grootste vijanden kunnen worden.

  Maar Hoe wil God ons nu ontmoeten?

  Wat heeft Hij ervoor over gehad om Zichzelf bekent te maken? Kon het zijn dat niemand ervan op de hoogte was dat ‘De Zoon van God’ zomaar eventjes bij ons langs zou komen? Helemaal onaangekondigd? Dat geloof je toch niet? Als we het Oude Testament, het Boek van de Beloftes lezen, dat stapelen er zeer vele bewijzen op over een aankondiging van een komende Verlosser. En Hij liet Zich op een heel bijzonder wijze aankondigen. Een Jonkvrouw, oftewel een maagd, zal zwanger worden en een Zoon baren. Specialer kun je het niet doen. Want wie van ons kan God hierin evenaren? Niemand!

  God wist van te voren dat het zo zal gebeuren. Lees maar:

  “U wil God niet om een teken vragen. Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuel – dat is, God met ons – noemen” Jesaja 7:14 BB.

  Hoe wilt Gij zijn ontmoet?

  Laten we weer even terug gaan naar de stal in Bethlehem. Daar zien we Jozef en Maria aan wie God de opdracht had gegeven om deze Goddelijke Belofte te vervullen. Was dit heel makkelijk? Nee, met angst en vijandigheid omgeven deden ze wat God de vader van hen verwachtte. Zij waren de eerste mensen die getuigen waren van de steeds terugkerende vraag; ‘Hoe wilt Gij zijn ontmoet? Horen we hen klagen dat het in een stal moest plaatsvinden? Nee, het was de juiste plaats, zeker gezien het feit voor wie Jezus kwam.

  Want Hij kwam als volmaakt Zoon van God in een onvolmaakte zieke wereld. Jezus kwam Heelmaking brengen in een wereld die snakte naar het échte Leven. Maar de mensen waren het er niet over eens of het wel ‘die Jezus’ was die zei wilden herkennen, of ontmoeten. Zo was de stal een symbool, een ‘Afspiegeling’ van de wereld waar Jezus voor kwam. De mens had immers van hun leefgebied ook een stal gemaakt? Zelfs de tempel was een plaats wat Jezus later vergeleek met een ‘Rovershol’. Daar kwamen mensen samen die de tempelregels van gedrag en orde totaal negeerden.

  “Jezus ging naar de tempel. Hij ging het tempelplein op en joeg iedereen weg die daar [ dieren ] aan het kopen of verkopen was. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de mannen die duiven verkochten. Hij zei tegen hen: "Er staat in de Boeken: 'Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!” Mattheus 21:12-13 BB.

  'Mijn huis zal een huis van gebed zijn’, een plek om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk God te ontmoetten. Die stal achter de herberg was ook een plaats van ontmoeten. Daar overnachtte het vee met hun verzorgers. Daar werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld, zowel vriendschappelijk als politiek. De stal was dus bij uitstek geschikt voor de geboorte van Jezus. Eigenlijk is de stal de aangewezen plek voor de geboorte van het nieuwe leven.

  Nee, Jozef en Maria voelden intuïtief aan dat dit bij uitstek de plaats was om in die stal een Hemelse Boodschap van; ‘Hoe wilt Gij zijn ontmoet geboren te laten worden. Daar in die stal laat God de Vader Zijn hart Zijn liefde voor mensen zien. Wie hier bij stil wil staan zal respect krijgen voor de wijze van handelen van Godswege. Daar in de voederbak in de stal begint de Goddelijke levenswijsheid gestalte te krijgen. Daar wordt de eindeloze ‘Zelfverloochening’ geboren.

  Hoe wilt Gij zijn Ontmoet?

  Zullen we, tot slot, dit nu eens omkeren, dan wordt de vraag heel anders, zo van; Hoe wil ik door God en Jezus ontmoet worden? Daar in de kwetsbaarheid van de stal werd een weg geopend tussen aarde en Hemel, tussen God en mens en tussen leven of dood. Op deze plaats de stal, leerde Hij genoegen te nemen met de laagste plaats. Wat zeggen de mensen, de kerkleiders met hun vele valse wijsheden; een God die Zijn Zoon in een stal geboren laat worden kan de Zoon van God nooit zijn. En wat zeggen de tempel-ganger we hoeven Hem niet. Zij wilden in ieder geval toen nog geen ontmoeting met God de vader hebben. Hun binding met het ‘Rovershol’ was nog te sterk. Misschien kwam dit later?

  Hoe willen wij, Hem ontmoeten?

  Dit zal sterk afhangen of wij anno 2021 Hem willen erkennen als onze Schepper, Verlosser en Heer. Hoe wilt Gij zijn ontmoet, zou u weten welke andere vraag nog belangrijker kan zijn? Nee, die vraag is volmaakt en goed. Geen enkele andere vraag kan hier bovenuit stijgen.  Want; Hoe wilt Gij zijn ontmoet  is nu een zaak van ons eigen hart geworden. Wie wil vanuit de stal der wereld, Hem binnen laten in onze eigen wereldse stal? Zien we de gelijkenis? Wil ik Hem nog wel ontvangen, wie hier ja op zegt weet ook wat; ‘Hoe wilt Gij Hem ontmoeten’ betekent.   Zo groeien we verder in de verwachting, in het uitzien naar de Almachtige Heer van Ons leven, wanneer ‘Ontvangen en Ontmoeten’ samen smelten in het derde advent; ‘Gij ’s werelds Hoogst verlangen.

  Voor u geschreven, Fred IJzerman

   Dit artikel is Auteursrechtelijk beschermd door: Aresko.nl

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?