Door het geloof

vielen Jericho’s muren.

Door het geloof

kon God engelen sturen.


Door het geloof

ging Abraham reizen.

Vertrouwend dat God

de weg hem zou wijzen.

 
Vanuit geloof

kon Noach gaan bouwen.

Ja, door geloof

en door vertrouwen.

 
Door dat geloof

werden legers verslagen.

Ja, zelfs vervolging

en lijden verdragen.

 
En door geloof

moet je eens op letten ...

Kunnen jij en ik

bergen verzetten!
 

© Maria Riksten-Brouwer