De kracht van het gebed.

Hoe vaak niet, zag ik het,

dat, waar ik bang voor was,

weer heelde en genas …

De kracht van het gebed,

ook wel eens op gelet?
 

© Maria Riksten-Brouwer