Door het geloof
vielen Jericho’s muren.
Door het geloof
kon God engelen sturen.

Door het geloof
ging Abraham reizen.
Vertrouwend dat God
de weg hem zou wijzen.

Vanuit geloof
kon Noach gaan bouwen.
Ja, door geloof
en door vertrouwen.

Door dat geloof
werden legers verslagen.
Ja, zelfs vervolging
en lijden verdragen.

 En door geloof
moet je eens op letten ...
Kunnen jij en ik
bergen verzetten!

© Maria Riksten-Brouwer