Gebeden, dat zijn
stille woorden,
diep in je
binnenste ontstaan.

Soms zijn het
púre lofakkoorden,
die regelrecht
naar boven gaan.

En soms zijn ze
een schreeuw om hulp,
om dat, wat
jouw is aangedaan.

Maar weet, wát
ook jouw bede is,
dat Hij er mee
aan ’t werk zal gaan! 

© Ria Riksten-Brouwer