Ik zou iets willen doen aan al het leed
van de talloos velen,
die niet net als wij
in de welvaart delen.

Ik zou iets willen geven aan dat kind,
’t liefste nog aan velen,
die niet als kind’ren hier,
onbekommerd spelen.

‘k Zou iets willen doen voor dieren,
om hun lot te keren.
Zij, die o zo dikwijls
Liefde, zorg, ontberen.

Ja, ik zou graag heel veel willen doen
aan onrecht en aan pijn.
Maar ‘k heb intussen wel ontdekt,
’t begint vaak in het klein ...

 © Maria Riksten-Brouwer