Wie is aan God gelijk?
Wie kan zich aan Hem meten?
Ach, niemand, nee, niet één,
zoals wij allen weten.
 
Hij heeft zijn eigen Zoon
als offerlam gegeven.
Wat Hij van ons verwacht,
is toegewijd te leven.
 
Die God, die in zijn liefde
en nooit met één verwijt,
ons aanspoort om te breken
met ongerechtigheid.
 
Zijn daden: ontzagwekkend.
Zijn wond’ren: óngekend.
Hoe kostbaar toch, wanneer je
in Hem geborgen bent!
 
© Maria Riksten-Brouwer