Overzicht van de studie: Het Avondmaal Vieren
Hoofdstuk 1 - Inleiding

 

 • Inleiding
 • Avondmaal en zegen
 • Symboliek

Hoofdstuk 2 – Het begrip Heilig

 

 • Inleiding
 • Het woord heilig
 • Een meerwaarde
 • Welke formule
 • Geen magisch gebeuren
 • Een nieuw verbond
 • Verbond en offer.
 • Offer en maaltijd
 • Een maaltijd van Vrede

Deze vrede omvat drie gebieden

   • Vrede met God.
   • De vrede van God.
   • Vrede op aarde.

Hoofdstuk 3 – Het begrip sacrament

 

 • Inleiding
 • Een stukje geschiedenis
 • Het toelatings ritueel
 • Sacrament als middelpunt
 • Gods norm als middelpunt
 • De doop
 • Het vormsel
 • Eucharistie
 • De biecht
 • De priesterwijding
 • Het huwelijk
 • Het heilig oliesel
   • Rituele zalving
   • Genezing
   • Zondevergeving
   • Bijstand aan de stervende

Samenvatting

 

Hoofdstuk 4 – Sacramenten

 

 • Het woord geheimenis
 • Ontzag voor het sacrament
 • Bediening en sacrament
 • Enkele voorbeelden

Hoofdstuk 5 - Afhouding van het avondmaal

 

 • Een gevoelig punt
 • Wat zegt het Nieuwe Testament
 • Een modelgemeente
 • Blijde Boodschap

Hoofdstuk 6 - De zelfbeproeving

 

 • Angst voor het oordeel
 • Wat was er fout in die gemeente?
 • Het Avondmaal als een herinnering.
 • Geen verschil tussen de gelovigen.
 • De achtergrond van dit probleem.
 • Leven vanuit je verleden
 • Onderzoek je in Bijbelse zin.
 • Waar het omgaat

Hoofdstuk 7 - Van Pascha tot Avondmaal

 

 • Maaltijd en verlossing
 • Twee belangrijke zaken
 • Wat de mens niet kon
 • Een vervulde wet
 • Het bloed van het verbond
 • Het doel van het verbond
 • Een nieuw begin
 • Waarom deed God dit
 • Hemels brood
 • Hemels water
 • Goddelijke leiding

Hoofdstuk 8 - Pascha en Avondmaal op één lijn

 

 • Dood brengt leven
 • Eén offer is voldoende
 • De kwaliteit van het offer
 • Eén zijn met het offer
 • Actief omgaan met het offer
 • Het bewijs dat je deel hebt
 • Waar leidt het offer heen

Hoofdstuk 9 – Kind en Avondmaal

 

 • Kinderen en Avondmaal
 • Bewustwording
 • De opdracht
 • Serieus nemen

Hoofdstuk 10 – Aanvullende onderwerpen

 

 • Mag je het alleen vieren?
 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt
 • Het Avondmaal is alleen voor gelovigen
 • Het Avondmaal getuigd van eenheid
 • Herinneringsmaal en feestmaal

 Gebruikte literatuur.

 

Algemene Bijbelse Encyclopedie

- Servire Wassenaar

Bijbel met kanttekeningen

- Boosch & Keuning n.v.

Bijbelse woorden en hun geheim

- F.J. Pop

Bijbelstudie voor zelfonderricht

- M.A. Alt

CD ROM Encarta Encyclopedie

- Winkler Prins

CD ROM Online Bijbel

- Importantia

CD ROM Multi Medema Bijbel

- Medema Vaassen

CD ROM Personen en Kernwoorden

- Oosterbaan & Le Cointre B.V.

Doe dit tot mijn gedachtenis

- A. Klein Haneveld

De wereld godsdiensten

- J.N. Voorhoeve

De Heidelberger Catechismus

 

De geschiedenis van het christendom

- J.N. Voorhoeve

Het nieuwe leven

- A. Murray

Kinderen aan het Avondmaal

- Fijnvandraat

Met de Heer aan zijn tafel

- J.v.d. Bijl

Studie Bijbel

- Centrum voor Bijbelonderzoek

Van Pascha tot Loofhutten

- Warnock Noordzij

Voor wie is het Avondmaal

- M.R.v.d. Berg