Overzicht van de studie: Gebed en voorbede

Hoofdstuk 01 - Tijd voor God

 • Inleiding
 • Stilte gevraagd
 • Wat is jouw motief
 • Geestelijke brandstof
 • Tijd maken
 • Samenvatting

Hoofdstuk 02 – Gods Woord en gebed

 • Inleiding
 • Gods Boek voor jou
 • Kenmerken van de bijbel

  • Het brengt leven
  • Een Boek voor het hart
  • Het is een ‘doe’ Boek
  • Het is je voedsel
  • Leren lezen
 • Doelmatig bijbellezen

Hoofdstuk 03 – Leren Bidden

 • Inleiding
 • Krachtige wapens
 • Het onze Vader
  • Onze Vader
  • In de hemel
  • Laat uw naam geheiligd worden
  • Laat uw koninkrijk komen
  • Uw wil gedaan worden
  • Op aarde zoals in de hemel
  • Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
  • Vergeef ons onze schulden
  • Ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was
  • En breng ons niet in beproeving
  • Maar red ons uit de greep van het kwaad
 • De vervulling van je gebed
  • Probleem
  • Geen automatisme
  • Gelovend bidden
  • Aanhoudend bidden
 • Een aantal gebedsvormen
  • Smeekbeden
  • Voorbeden
  • Dankgebeden
  • Aanbidden

Hoofdstuk 04 – Inleiding op voorbede

 • Inleiding
 • Wat is voorbede
 • Gemeenschap met Jezus
 • Enkele principes
  • Zorg voor een gereinigd hart
  • Vraag Gods Geest om leiding
  • Het gaat om die ander
  • Bidden voor elkaar
  • Bidt in geloof
  • Wees waakzaam
  • Tot slot

Hoofdstuk 05 - Voorbede en motivatie

 • Inleiding
 • Voorbede doen
 • Wat is voorbede 
  • Op de bres staan
  • Pleiten
 • Een gemotiveerde voorbidder worden
  • Het verlangen
  • Het besluit
  • De discipline

Hoofdstuk 06 - Voorbede en principes

 • Inleiding
 • Niet bidden
 • Principes
  • Gereinigde harten
  • Je wil overgeven
  • Vervuld met Gods Geest
 • Gods stem verstaan
  • De stem van de vijand
  • De stem van je hart
  • De stem van God
 • De ervaring van Samuël

Hoofdstuk 07 -Voorbeelden van voorbede

 • Inleiding
 • Abraham
 • Ester
 • Paulus en voorbede
 • Jij en voorbede

Hoofdstuk 08 - Voorbede en Strijd

 • Inleiding
 • Je positie
 • De praktijk
 • Oorlog in de hemel
 • Vorsten en machten

Hoofdstuk 09 – Gezamenlijke Voorbede

 • Inleiding
 • Gezamenlijk bidden
 • Voordat je begint
 • Een stukje praktijk
 • Wat kun je er tegen doen
 • Enkele principes

Hoofdstuk 10 – Voldoening in Voorbede

 • Inleiding
 • Groeien in Gebed
 • Theorie en praktijk
 • De juiste afstemming
  • Hardop bidden
  • Identificatie
  • Wenen
  • Vasten
  • Gebedstrijd

Hoofdstuk 11 – Voorbede en Wereldvisie

 • Gods visie
 • Onze visie
 • Onze verantwoordelijkheid
  • Familie
  • Naasten
  • Kerk
  • Je land
  • Zending

Hoofdstuk 12 - Bidden voor je gemeente

 • Bidden voor je gemeente
 • Gemeenteleden
 • Gezinnen in de gemeente
 • Jeugdwerk
 • Gemeente
 • Buiten de kerk
 • Overzicht - Werk in de gemeente

Gebruikte literatuur:

Algemene Bijbelse Encyclopedie

- Servire Wassenaar

Bijbel met kanttekeningen

- Boosch & Keuning n.v.

Bijbelse woorden en hun geheim

- F.J. Pop

Bijbelstudie voor zelfonderricht

- M.A. Alt

CD ROM Encarta Encyclopedie

- Winkler Prins

CD ROM Online Bijbel

- Importantia

CD ROM Multi Medema Bijbel

- Medema Vaassen

CD ROM Personen en Kernwoorden

- Oosterbaan & Le Cointre B.V.

De wereld godsdiensten

- J.N. Voorhoeve

De geschiedenis van het christendom

- J.N. Voorhoeve

Het nieuwe leven

- A. Murray

Studie Bijbel

- Centrum voor Bijbelonderzoek

Hoe wij moeten bidden

- Wilhard Becker

Het gebed

- O. Hallesby

Het gebed van de christen

- uitgeverij De Stem

Handboek voor christenwerkers

- B. Graham

Gods zegen bij het lezen van deze studies