Ik zeg tegen mijn ziel;
maak groot de Heer uw God.


Hij die de hemel spant
als een kleed.
Die de aarde formeert
en maakt gereed
tot een woonplaats
voor de mensen.

Ik zeg tegen mijn ziel;
verhoog de Naam van uw God.

Hij die een Bron doet stromen
de schepping lest haar dorst.
Geeft voedsel en
zorg aan zijn wezens,
geeft Brood en Wijn
als Levende tekens.

Ik zeg tegen mijn ziel;
verheugt u in Die God.

Zo zal ik altijd zeggen
tegen mijn ziel;
verheugt u in Die God.Psalmen 30:12-13