Je bent
door God
geroepen,
om bij
Hem “Thuis”
te komen.

De Woning,
is óók voor
jou gereed.
Een geheimenis,
wat ik niet
kan doorgronden
maar; het is
volmaakter dan
de pijnen
die jij leed.

 


Johannes 14:2