Een mens zaait
onder tranen.
Verdriet ontloopt
hij niet.
Zoals de
stormen komen,
en regen
dat het giet.

Maar eenmaal zul
je oogsten.
Dan komt de
Grote dag.
Verdriet wordt
dan weer vreugde,
een traan wordt
weer een lach!


1 Thessalonicenzen 4:16-17