Zijn liefdevolle hand
bracht ons samen.
 Hij gaf ons vrede
liefde en geluk,
dat was Zijn werk
voor jou en mij!

Zijn liefde is geduldig
vriendelijk, beschermend,
vertrouwend en hoopgevend.
Zijn liefde voor ons samen
geeft het nooit op!

Ook al zie ik al het moois
van deze wereld
maar weet,
door niets word ik
dieper geraakt en niets
maakt mij gelukkiger
als ik Jezus in jou ontmoet!

Diep van binnen ervaar
ik een zekerheid,
dat Zijn liefde
zal standhouden
in jou en mij.
Zijn inzet voor jou
en mij mag een
voorbeeld zijn om
 na te volgen!

Zijn liefde is, het samen
brengen van mensen.
Zo voegt Hij samen en
deelt Zichzelf in
liefde met ons,
zodat wij samen
één van hart
en ziel zullen zijn!Psalm 36:6-10