Het bloed dat
werd vergoten
was genade
aan een kruis.
Het heeft de
hemel ontsloten,
het brengt ons
zeker Thuis.

Voor ons
moest Hij
daar strijden
en deed het
met geduld.
En door dat
grote lijden
vergaf Hij
onze schuld.

Hem is dè
macht gegeven
Hij heeft de
mens bevrijdt,
nu mag ik
eeuwig leven
omdat mij niets
meer van zijn
liefde scheidt.

Jezus heeft
overwonnen,
geroepen
‘Het is volbracht!’
En dàt willen wij
verkondigen èn
het belijden als
o
verwinningskracht. 
Kolossenzen 2:13-15 uit: Het Boek