Vrienden lieten
Hem alleen.
Hij gaf zich
over aan
het verraad
de eenzaamheid
een kruis met
het eerverlies.
Hij aanvaardde
verlies van reputatie
leugens en haat.

Ging Hij zichzelf
vrijpleiten,
had Hij kritiek,
vluchtte Hij weg
in de logica,
of redenaties,
kwam Hij op
voor zijn rechten
om Zichzelf
te zuiveren?
Nee!

Hij antwoordde met een
genadevolle stilte,
een stilte die ieder mens
binnen de grenzen
van Zijn liefde brengt.

Als jij je overgeeft
aan dat kruis,
wat zal de toekomst
je dan brengen?

Vader, ik geef mijn
leven aan U, want
Uw wil is sterker
dan mijn wil.
Ik kom met heel mijn
wezen voor U,
zodat niet langer
mijn wil Uw wil
doorkruist.Hebreeën 5:7-9 a