Vader, wij zijn
zo vaak vergeten
al wat U
voor ons doet.
En toch,
wij mogen léven
door brood en
kostbaar bloed.

Vader, alle zorgen
het verdriet
en onze pijn,
wij weten
dat U Heer,
ons
zult helen
en dat wij
door uw Zoon
rechtvaardig
mogen zijn.

Vader, wij kunnen
niet doorgronden
Jezus’ offer
aan het kruis.
Vul ons en
reinig ons
van zonden,
dan brengt U
ons veilig Thuis.

Vader, als wij
aan U denken
herinneren we
Uw liefde weer.
En weten wij wat
U zult schenken
want U bent
onze God en Heer.2 Petrus 1:12-13