Vader,
oneindig groot
is Uw
 genade Brood.

Het is
voor velen
die het
mogen weten
waarvoor
U kwam,
Uw liefde
geopenbaard
in hèt
Offerlam.

Vader,
oneindig diep
is Uw
genade
die ons
riep,
U wilt
ons reinigen
door
Jezus' bloed
en geven
een
eeuwig leven
dat
kostbaar is
en goed. 
Johannes 6