God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, vernietigd door het aan het kruis te nagelen.