De zorgen
voor morgen
zullen er

voor zorgen,
dat die zorgen
gaan bezorgen
dezelfde zorgen
als vandaag!

Dus: wees
niet bezorgd
want ook morgen
zal Vader zorgen
dat jij, met jouw
gebrokenheid
mag leven
in Zijn vrijheid!

Want: zonder
het te vragen
zal Hij je dragen
met al je
zorgen naar de
‘Nieuwe Morgen’. 
Jesaja 46:4