Als ik wil geloven,

raak ik danig

in de knoop,
want er zijn

zoveel verhalen,

over redding

en van hoop.

 Er zijn zoveel goden

die proclameren,

‘geloof in mij’.

Dat brengt me

in verwarring en

dat maakt mij

ook niet vrij.

 

Maar tussen

al die goden,

spreekt die Ene

mij wel aan.

Want die God

heeft voor mij

geleden, ja

voor alles wat

ik heb misdaan.

 

Hij heeft mij

zonder te veroordelen,

vrijgesproken van

alle schuld en

heeft aan het

kruis het ééuwige

leven, voor

mij onthuld.

 

Nu ik Jezus

heb aangenomen,

is er ook voor

mij die hoop,

en raken al

mijn levensdraden

Goddank niet

meer in de knoop!


 

Handelingen 17:22-31