Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Want bij u is de bron van het leven,door úw licht zien wij licht.