Licht is een vogel die zingt in een boom,

Licht is een visie, een denkbeeld, een droom.

Licht is, waar iemand zijn naaste vergeeft,

En waar een mens naar gerechtigheid streeft.

 

Licht is de kans die je eenmaal nog krijgt,

Waar 't onderdrukte niet langer meer zwijgt.

Licht is, waar iemand zijn rijkdommen deelt,

Het is een kind, dat nog zorgeloos speelt.

 

Licht is, waar Christus aanbeden wordt,

En niet de Mammon, een mens of de sport.

Het is, waar men van nature reeds leeft,

naar de geboden, die Christus ons geeft.

 

Licht is de hand die ons leidt door de nacht,

naar waar een veilige toekomst ons wacht.

Wij ons verheugen in 't glanzende licht,

dat eeuwig straalt voor Gods aangezicht.

Een Gedicht Van; © Maria Riksten-Brouwer

Uit De Bundel: Als Een Bloem In Gods Tuin.